Nutella & Go Spread & Breadsticks (16x52g) 榛子朱古力醬Pretzel手指餅(16盒)


價格:
特價HK$169.00

詳細資料

🔥COSTCO 本週特價🔥
🇨🇦加拿大 Costco 直購❤️
Nutella & Go Spread & Breadsticks (16x52g) 榛子朱古力醬Pretzel手指餅(16盒)
🥳快閃減價

Nutella榛子朱古力手指餅簡直係每個小朋友都鍾意食💯等左成年終於減價🥳
香濃順滑的榛子可可醬,完美搭配酥脆可口既麥芽麵包棒🤤真係好食到暈‼️

✅ 規格:一盒16杯,每杯52g

😋最佳食用限期(Best Before): 6個月以上🐶

您可能會喜歡

最近瀏覽