BIC WITE-OUT CORRECTION TAPE PACK OF 10 改錯帶 10件裝


價格:
特價HK$128.00

詳細資料

🇨🇦產品:CS1596565 BIC WITE-OUT CORRECTION TAPE PACK OF 10 改錯帶 10件裝

加拿大🇨🇦直送✈🇭🇰
🔥Costco 本週特價🔥
BIC WITE-OUT CORRECTION TAPE PACK OF 10 改錯帶 10件裝

文具買多幾套真係無話多📗🖌
最緊要係有咩儲備📍隨時有得用📏📐
小朋友成日放學第一句都話 我又唔見左舊擦膠,筆呀甘🖍✏
下下去文具鋪買都真係買到心很累👺👺
今次推介哩款BIC既改錯帶套裝比大家🤩🤩
一套六個每個低至$12.8炸💰💰出面都賣成廿幾蚊個😍😍勁抵呀
成卷長度有成39.3尺🤣🤣
番工番學都超岩用❤錯左又唔會刪到花哂
大人小朋友必備文具

❇Made In Mexico
❇一套十件

您可能會喜歡

最近瀏覽